Ana Sayfa Gündem 5 Ocak 2023 73 Görüntüleme

Antalya Diploması Forumu Vakfı Kanunu TBMM’de kabul edildi

ANKARA (İGFA) – Türkiye’yi, diplomasi ve dış münasebetler istikametiyle tanıtacak, Türkiye’nin öteki ülkelerle dostluğunu, işbirliğini geliştirecek faaliyetlerde bulunacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği başka faaliyetler düzenlemede şöyle sıralandı:

– Diplomasi alanında Türkiye’nin bölgesel ve global bedellerine katkıda bulunmak için tertipli olarak tekrarlanacak forumla yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve misal etkinlikler düzenlemek,

– Türkiye’nin memleketler arası bağlantılar ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak için yurt içi ve dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili başka gerçek, hukuksal şahıslarla ortak projeler yürütmek, medyada periyodik yahut süresiz yayınlar yapmak yahut yaptırmak,

– Yurt dışında emsal kuruluşlar, memleketler arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve dışında bu düzenlemenin maksatlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum, kuruluşlar ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak,

– Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere iştirakin sağlanması, yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

– Bu yasanın maksatlarını gerçekleştirmek için; foruma gerçek ve hükmî bireylerle sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin iştirakini sağlamak, memleketler arası alakalar ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak yahut ortak etkinlikler düzenlemek, bu alandaki akademik çalışmalara birebir yahut nakdi dayanak sağlamak.

Vakfın karar organı olacak mütevelli heyetinde 11 kişi yer alacak. Daimi üye sayısı 6 olup bunlar mevcut yahut eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf yahut emekli büyükelçiler yahut Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Siyasetler Şurası üyeleri yahut Dış Ekonomik Bağlantılar Konseyi üyeleri yahut TOBB İdare Heyeti ve Genel Yönetim Şurası üyeleri ortasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Daimi üyeler dışında, YÖK’ün memleketler arası bağlar ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri ortasından seçeceği 2 kişi ile memleketler arası bağlar ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek yahut fikir kuruluşlarının vazifelileri ortasından mütevelli heyet liderinin seçeceği 3 kişi, 5 yıl müddetle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek.

Cumhurbaşkanı, mütevelli heyet liderini daimi üyeler ortasından seçecek.

Mütevelli Heyet, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olacak, yılda en az 2 kere toplanacak.

Vakfın idare şurası, mütevelli heyet tarafından belirlenen 1 lider ve 6 üyeden oluşacak, vazife müddetleri 5 yıl olacak, yılda en az 4 kere toplanacak.

Vakfın denetleme heyeti ise mütevelli heyet tarafından 5 yıl müddetle görevlendirilecek 5 üyeden meydana gelecek. Heyetin oluşumunda Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarından vakıf organlarında görevlendirilen kamu işçisiyle vakfın toplantı, konferans üzere aktifliklerine katılan kamu çalışanına ödenecek harcırahlar, vakıf bütçesinden ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilenlerle sonlu olmak üzere, vakfın organlarına, vakıf resmi senedi ile oluşturulacak yeni ünitelerine, foruma yahut forum kapsamındaki etkinliklere, vakıfça yazılı davet edilen iştirakçilere ödenecek fiyatlar ve harcırahlar, mütevelli heyet tarafından belirlenecek.

Vakıf, gaye ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak.

Vakfın emeline uygun olmak üzere, her türlü tıpkı ve nakdi bağışlar, yurt içi ve yurt dışı her türlü eser, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile birebir ve nakdi yardımlar, vakıf faaliyetlerinden elde edilen çeşitli gelirler, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla başka haklarının kıymetlendirilmesi ile sağlanan gelirler, cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak fiyatlar, vakfın gelirleri ortasında yer alacak.

Vakıf, faaliyetleri hasebiyle yapılan süreçler tarafından harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek kaidesiyle sahip olduğu taşınmazları münasebetiyle emlak vergisinden muaf tutulacak.

Vakıf, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara öteki kanunlarla tanınan vergi, fotoğraf ve harç istisnalarından yararlanacak. Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu kararları çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek koşuluyla bildirilecek gelirlerden yahut kurum karından indirilebilecek.

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfının yanı sıra Antalya Diplomasi Forumu Vakfında da misyon alanlardan emeklilik yahut yaşlılık aylığı kesilmeyecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde vakfın kuruluş süreçlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Bakanlık bütçesinden 5 milyon lirası vakfa aktarılacak.

Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz üzerinde vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.

İlginizi çekebilir

Kayseri’den vefa projesi

Kayseri’den vefa projesi

turkhacks.com hack forumu hacker sitesi muğla escort escort fethiye escort bodrum escort marmaris izmir escort gaziantep escort bayan gaziantep escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler istanbul escort mersin escort eryaman escort
Manavgat Escort https://www.turkcasino.net/ tokat escort cheapest viagra cheapest viagra